Выпускнику

Выпускникам Национального детского технопарка

Централизованное тестирование 2022-2023

Выпускные экзамены 2022/2023

Звяртаем увагу на наступныя змены ў выніковай атэстацыі вучняў пасля завяршэння навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе.

Пасля завяршэння навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі выніковыя іспыты будуць праводзіцца ў выглядзе выпускных экзаменаў. Абавязковымі з'яўляюцца:

«Беларуская мова» ў пісьмовай форме (пераказ);

«Руская мова» ў пісьмовай форме (пераказ);

«Матэматыка» ў пісьмовай форме (экзаменацыйная работа);

«Гісторыя Беларусі» ў спалучэнні вуснай і практычнай форм (білет).

Для вучняў гімназій – каледжаў мастацтваў абавязковым з'яўляецца таксама выпускны экзамен па выбары па адным з вучэбных прадметаў, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцей вучняў у галіне асобных відаў мастацтваў.

Улічваючы, што з 2022/2023 навучальнага года ў ІХ класе ўводзіцца выпускны экзамен па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі», з 1 верасня 2022 г. для ўсіх вучняў ІХ класа ўводзіцца вучэбны модуль «Вялікая Айчынная вайна», які ўключае ў сябе засваенне:

раздзела «Другая сусветная вайна. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа» вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Сусветная гісторыя»;

раздзела «Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў» вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі»;

праграмы факультатыўных заняткаў «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)».

Праграма факультатыўных заняткаў «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» разлічана на 1 гадзіну на тыдзень (размешчана на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Гісторыя Беларусі / Вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў). Гадзіны на яе засваенне вылучаюцца з кампанента вучэбнага плана ўстановы адукацыі. Заняткі праводзіць настаўнік гісторыі, які выкладае вучэбныя прадметы «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі» ў IX класе. Праведзеныя факультатыўныя заняткі фіксуюцца на асобных старонках у класным журнале, адведзеных для запісу засваення вучэбных праграм факультатыўных заняткаў. Адзнакі вучням не выстаўляюцца.

Для рэалізацыі праграмы факультатыўных заняткаў «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» распрацаваны вучэбна-метадычны комплекс з аднайменнай назвай, які ўключае ў сябе вучэбны дапаможнік, вучэбна-метадычны дапаможнік, хрэстаматыю, атлас.

На нацыянальным адукацыйным партале размешчаны каментарыі па засваенні модуля «Вялікая Айчынная вайна» (https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Гісторыя Беларусі / Рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце).

Пасля завяршэння навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі выніковыя іспыты будуць праводзіцца ў выглядзе цэнтралізаваных экзаменаў па вучэбных прадметах «Матэматыка», «Беларуская мова» або «Руская мова» на выбар вучня. Для вучняў гімназій – каледжаў мастацтваў абавязковым з'яўляецца таксама выпускны экзамен на выбар па адным з вучэбных прадметаў, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцей вучняў у галіне асобных відаў мастацтваў.

Парадак арганізацыі і правядзення цэнтралізаванага экзамену, парадак узаемадзеяння і функцыі юрыдычных асоб, правы і абавязкі асоб, якія ўдзельнічаюць у цэнтралізаваным экзамене, парадак праверкі і ацэньвання экзаменацыйных работ рэгламентуюцца Інструкцыяй па арганізацыі і правядзенні цэнтралізаванага экзамену, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Рэкамендацыі па падрыхтоўцы вучняў да выніковай атэстацыі па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.byГалоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы.

В целях выполнения поручений Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко по вопросам образования Министерством образования разработаны новые подходы к итоговой аттестации учащихся учреждений общего среднего образования:

IX класс

с 2023 года будут проводиться выпускные экзамены по четырём учебным предметам:

 • «Белорусский язык» – изложение;

 • «Русский язык» – изложение; 

 • «Математика» – контрольная работа;

 • «История Беларуси» – в устной форме.

 • Обратите внимание, что форма проведения экзаменов по государственным языкам изменена по сравнению с прошлым годом с диктанта на изложение.

XI класс

с 2023 года будут проводиться централизованные экзамены по двум учебным предметам:

 • «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору учащегося);

 • профильный предмет из числа тех, по которым предусмотрено ЦТ (по выбору учащегося).

 

Централизованный экзамен (ЦЭ) - это совмещение выпускных экзаменов и ЦТ. При зачислении в университет будут учитываться результаты двух ЦЭ, одного ЦТ и среднего балла аттестата. Например, если вы поступаете на биологический факультет, то сдаёте ЦЭ по государственному языку и биологии, а ЦТ - по химии. 

 

Подробнее о Централизованном экзамене (ЦЭ):

 • ЦЭ пройдёт в мае 2023 года

Централизованные экзамены пройдут:

  14 мая   - по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык»;

  21 мая   - по профильным учебным предметам.

 • Экзамен будет проходить в форме ЦТ, с изменённой структурой заданий 

Централизованный экзамен будет проводиться в форме ЦТ. Это касается общих принципов проведения экзамена, рассадки учащихся, контроля и т.д. В экзаменационную комиссию войдут независимые наблюдатели. Обращаем внимание, что структура заданий на ЦТ (и, соответственно, на ЦЭ) претерпела изменения: часть А уменьшена до 35-45%, часть Б увеличена до 55-65%.

 • Для участия в ЦЭ необходимо будет подать заявление и получить пропуск

Учащимся XI класса необходимо будет подать заявление на участие в ЦЭ руководителю учреждения образования. Далее будет осуществлена регистрация всех участников ЦЭ и выдача пропусков.

 • Итоговая отметка в аттестате будет зависеть от результатов ЦЭ

После сдачи ЦЭ учащийся получит сертификат с результатом по 100-балльной шкале. Среднеарифметическое значение между годовой отметкой и результатом ЦЭ, переведённым в 10-балльную отметку, станет итоговой отметкой учащегося, которая будет выставлена в аттестат. 

 • Учащиеся, которые пропустят ЦЭ по уважительной причине, смогут сдать его в резервные дни

Резервные дни: с 23 по 25 мая (I этап), с 21 по 23 августа (II этап).

 • Результаты ЦЭ будут использоваться для поступлении в ВУЗ

Результаты централизованного экзамена вместе с результатом одного профильного ЦТ и среднего балла аттестата будут учитываться при зачислении в университет

 • Для творческих и некоторых других ВУЗов сохраняются внутренние экзамены

Для творческих, спортивных и сельскохозяйственных ВУЗов сохраняются внутренние экзамены. Также сохраняются вступительные испытания для поступления на заочную сокращённую форму обучения. 

 • В чём преимущества ЦЭ? 

ЦЭ изменит подходы к аттестации выпускников школ. В последние годы выпускникам XI класса, которые поступали в учреждения высшего образования, приходилось сдавать от 6 до 8 экзаменов в течение одного месяца (сначала - 4 обязательных выпускных экзамена в школе, а затем дополнительно - от 2 до 4 тестов). Нововведение позволит уменьшить нагрузку на учащихся. Теперь для поступления в учреждение высшего образования достаточно будет сдать два ЦЭ и одно ЦТ. Однако к выбору профильных предметов необходимо подойти максимально ответственно, т.к. сдавать больше одного ЦТ будет нельзя!

свернуть

Вступительная кампания 2023 года

В Министерстве образования Республики Беларусь в период с 6 декабря по 30 декабря 2022 года работает "открытая телефонная линия" по вопросам вступительной кампании в 2023 г. и проведения выпускных экзаменов в 11-х классах учреждений общего среднего образования. Режим работы в будние дни - с 14.00 до 18.00.

8-017 222-43-12


 

Вступительная кампания в ВУЗы

для выпускников 2023 года

(кроме поступающих на целевую форму подготовки и тех, кто поступает без экзаменов)

 

 • сдача двух ЦЭ и одного ЦТ;
 • подача документов;
 • сдача внутренних экзаменов (если необходимо);
 • зачисление.

 

В 2023 году вступительная кампания начнётся уже в январе-феврале когда пройдут университетские олимпиады, в которых смогут принять участие учащиеся XI классов. Победители университетских олимпиад будут уже в марте зачислены в ВУЗы. Кроме того, в марте пройдёт республиканская олимпиада школьников по учебным предметам, победители которой также без вступительных испытаний станут студентами ВУЗов (зачисление состоится в августе).

14 и 21 мая пройдут централизованные экзамены. До 13 июня - зачисление на целевую форму подготовки. Поступающие на целевую форму подготовки, кроме ЦЭ, сдают один внутренний экзамен в ВУЗе (в устной форме). Проходить централизованное тестирование им не нужно.   

Приём документов от абитуриентов, поступающих на общих основаниях, пройдёт в июле (после завершения ЦТ), зачисление - по 10 августа. 

29682arrsqss31ufau2ap71ha4gs0q2z f6gjyek217shdmn0ak5dmostbojl4xfs

l7lt2foxg9oepdfd40o5gpn5yxkbohzx6ldyurvmrx6gvsbtpt2frcepnmhfcbxz

 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ на основном этапе вступительной кампании пройдёт с 17 июля по 26 июля.

 

Документы для предоставления в приёмную комиссию:

 

 • паспорт;
 • оригинал аттестата об общем среднем образовании;
 • оригиналы сертификатов ЦТ/ЦЭ с баллами не ниже пороговых;
 • медицинская справка установленной формы (с указанием выбранной специальности);
 • шесть цветных фотографий 3х4 см;
 • характеристика из школы;
 • документы на льготы (если имеются).

Иногда ВУЗы просят дополнительно предоставить конверты с марками по Беларуси. Все детали уточняйте на сайте выбранного учреждения. 

Предоставление абитуриентами характеристики из школы является нововведением 2023 года. На конкурсные баллы характеристика никак не влияет. По ней в ВУЗе будут судить о мотивации и интересах студента. 11 пунктов включают, помимо анкетных данных и особенностей семейного статуса, сведения о деловых и коммуникативных навыках, участии в мероприятиях патриотического и трудового профиля, общественном движении, хобби и творческих достижениях.

 

Непосредственно в приёмной комиссии вам необходимо будет:

 • заполнить договор (требуется присутствие одного из родителей);
 • написать заявление на имя ректора;
 • заполнить анкету.

Многие ВУЗы размещают на своих сайтах образцы необходимых для заполнения форм, которые можно самостоятельно распечатать и заранее заполнить.

14 университетов Беларуси (БГУИР, БГУ, БГПУ, БНТУ и др.) предоставляют абитуриентам возможность подать все документы в электронном виде, через личный кабинет. В этом случае останется приехать в приёмную комиссию только для того, чтобы поставить свою личную подпись и отдать оригиналы документов. Таким образом, первый этап поступления займёт у вас минимальное количество времени.

 

Большинство ВУЗов проводит общий конкурс по группе специальностей. Абитуриенты в заявлении "расставляют" все специальности из группы в порядке своего личного приоритета и, если не проходят по конкурсу на первую указанную ими специальность, то автоматически, без затрат времени на переподачу документов, участвуют в конкурсе на вторую указанную специальность, третью и т.д. 

Абитуриенты БГУ с 2022 года могут подавать документы не только на группу специальностей одного факультета, но и на группу специальностей разных факультетов (касается только физического и математического профилей).

 

Все документы, кроме паспорта, остаются в приёмной комиссии. Взамен вам выдадут расписку о приёме документов.

 

Если вы не сдаёте внутренний экзамен, то подача документов - это единственный шаг, который вам необходимо сделать для поступления (после сдачи ЦТ/ЦЭ). После этого останется только ждать результатов конкурса. Обязательно отслеживайте ход вступительной кампании, чтобы в случае необходимости вовремя переподать документы на другую специальность/группу специальностей или в другой ВУЗ.

 

СДАЧА ВНУТРЕННЕГО ЭКЗАМЕНА требуется только для поступления на определённые специальности (как правило, связанные с творчеством или спортом). 

 • В 2023 году внутренние экзамены пройдут в срок с 27 июля по 4 августа.
 • Направление на экзамен абитуриенты получают во время подачи документов в приёмную комиссию.
 • Условия проведения и требования к экзаменам размещаются на сайтах ВУЗов.
 • В некоторых случаях, например, при поступлении в Белорусскую государственную академию искусств, необходимо пройти также отборочную комиссию (перед тем, как подать документы и сдать внутренний экзамен). 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ в ВУЗЫ пройдёт в срок до 10 августа. Списки прошедших по конкурсу будут опубликованы на сайтах ВУЗов. Кроме того, вам по почте направят официальное извещение. Если вы не пройдёте по конкурсу, а сроки подачи документов в ваш ВУЗ уже закончатся, изучите информацию в интернете. Ежегодно ряд ВУЗов объявляют дополнительный набор на те или иные специальности. 

 

Мониторинг вступительной кампании

В период подачи документов приёмная комиссия каждого ВУЗа размещает на сайте план набора на этот год и данные о количестве подавших заявление абитуриентов с "разбивкой" по баллам. Данные о количестве абитуриентов обновляются трижды в день в строго определённое время.

Исходя из плана набора и своих баллов, вы можете приблизительно оценить свои шансы на поступление (посмотрев, сколько человек перед вами по баллам) и в случае необходимости вовремя переподать документы на другую специальность/группу специальностей или даже забрать документы и подать их в другой ВУЗ.

 

Порядок зачисления абитуриентов при равной сумме баллов

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в порядке перечисления имеют абитуриенты:

 • получившие более высокий балл на ЦТ/ЦЭ по первому профильному предмету;
 • получившие более высокий балл на ЦТ/ЦЭ по второму профильному предмету;
 • имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому профильному предмету;
 • имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму профильному предмету;
 • являющиеся победителями республиканского молодёжного конкурса «100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта;
 • являющиеся членами волонтёрского движения «Доброе сердце» ОО «БРСМ»;
 • имеющие более высокий средний балл документа об образовании.

 

ВУЗы и специальности

Краткая информация обо всех учреждениях высшего образования Беларуси

Сайт КудаПоступать.by предоставляет возможность бесплатного автоматического подбора учебного заведения, исходя из суммы баллов, набранных на ЦТ/ЦЭ. 

Порядки приёма в учреждения высшего образования

 

Можно ли поступить в ВУЗ без экзаменов?

 

Выпускники школ, поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке на сельскохозяйственные специальности, зачисляются на эти специальности без экзаменов. Договор о целевой подготовке не только гарантирует рабочее место, но и предусматривает ежемесячную выплату стимулирующего характера к основной стипендии 

Стать студентами без сдачи вступительных экзаменов также имеют возможность медалисты, победители олимпиад (в том числе университетских, в которых смогут принять участие учащиеся XI классов) и некоторые другие категории абитуриентов.

 

Информация о новациях вступительной кампании в 2023 году

79dr92ox8camltbqj9d58x28at2vb1v6m1agark3fw68qvtx99t1134q21nm9n4z

 
свернуть

Нормативные правовые акты

Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию и проведение выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования

Источник: официальный сайт Министерства образования РБ

свернуть

Поступление в колледжи

Информация для абитуриентов-2023 

С 15 июня ежегодно начинают принимать документы учреждения ПТО (профессионально-техническое образование).

С 20 июля - учреждения ССО (среднее специальное образование).

Приём документов длится приблизительно до 15-20 августа (для девятиклассников, поступающих в учреждения ССО на бюджет, - до первых чисел августа). 

Зачисление в учреждения ПТО проходит по среднему баллу документа об образовании. Зачисление на большинство специальностей в учреждения ССО также проходит по конкурсу среднего балла, однако есть и программы, где дополнительно требуется предоставить результаты ЦТ/ЦЭ (медицинские колледжи) или сдать внутренние экзамены (для творческих и спортивных специализаций).

В чём разница между учреждениями ПТО и ССО?

Учреждения ПТО - это профессиональные лицеи или колледжи, по окончании которых учащийся получает профессионально-техническое образование (рабочую профессию). Выпускник учреждения ПТО может в дальнейшем получить как среднее специальное, так и высшее образование. Если учащийся поступил в учреждение ПТО после 11 класса, то уже после года обучения может претендовать на сокращённое обучение на уровне среднего специального образования.

Учреждения ССО - это колледжи, по окончании которых учащийся получает среднее специальное образование (техническую специальность, профессию, навыки управленческой работы). Это принципиально отличает выпускника учреждения ССО от выпускника учреждения ПТО, где даются только законченное среднее образование и рабочая профессия. Обучающиеся в учреждениях ССО уже являются студентами, в отличие от учащихся в системе ПТО. 

Выпускник учреждения ССО может поступить в ВУЗ сразу на второй курс на заочную сокращённую форму обучения. При этом не нужно сдавать централизованное тестирование, зачисление проходит по результатам внутренних экзаменов и среднему баллу аттестата колледжа. 

 

Плюсы обучения в колледжах и лицеях

Во время обучения вы получаете:

 • место в общежитии;
 • стипендию;
 • бесплатное горячее питание;
 • бесплатный проезд в общественном транспорте (для учащихся 1-2 курса учреждений, расположенных на территории г.Минска);
 • возможность заработать во время каникул и при прохождении практики.

Однако главным плюсом остаётся профессия, которую вы получите и которая сделает вас конкурентоспособным на рынке труда. С профессией вы в любой момент сможете пойти работать и материально обеспечивать себя.

 

В какой колледж (лицей) пойти учиться?

Средние специальные учебные заведения

Профессионально-технические учебные заведения

Интерактивный путеводитель по системе профессионального образования (*на карте выбираешь область и район и получаешь информацию обо всех имеющихся там учреждениях ССО и ПТО)

Бесплатное прохождение профориентационного теста

свернуть